Spreekuren


Vanaf 25 mei j.l. is de praktijk weer volledig geopend.
De spreekuren zijn op:

maandag  van 9:00 tot 13:00 uur
woensdag van 9:00 tot 16:00 uur
vrijdag       van 9:00 tot 16:00 uur

Ter voorkoming van besmetting met het corona virus mag U niet naar de praktijk komen als:
U of een van uw huisgenoten koorts, neusverkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid of keelpijn heeft,
of als U pas geleden in contact bent geweest met een corona patient.